Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมทำบุญสืบสานประเพณีบุญผ้าป่าข้าวเม่าทอด ประจำปี 2567
watermark

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 น. นางสาวกษมา สุทธวิชัย พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางไพเราะ สาลีผลและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีบุญผ้าข้าวเม่าทอดในงานประเพณีลอยกระทงลาวเวียงบ้านป่าตาลเพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีที่สืบทอดกันมายาวนาน ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าหวายทุ่ง ตำบลป่าหวาย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 18,765