สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ตรวจสอบราคาสินค้าเครื่องแต่งกายผ้าไทย ก่อนการเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑

19 ม.ค. 2561 อ่าน [6]

...

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นำคณะชุดตรวจประกอบด้วย นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี, ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกตรวจสอบราคาสินค้าเครื่องแต่งกายผ้าไทย  รวมทั้งการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้เป็นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ก่อนการเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 31 ณ พื้นที่บริเวณการจัดงาน อำเภอเมืองลพบุรี เพื่อดูแลคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในการเลือกซื้อสินค้า

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์