สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี ห้างมินิบิ๊กซี และโรงบรรจุก๊าซ LPG

18 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์