สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

เรื่่องจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานขับรถยนต์ ปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

4 พ.ย. 2564 อ่าน [44]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศคนขับรถ_00001.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์