สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๔

18 พ.ค. 2564 อ่าน [6]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปจัดซื้อ_00002.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์