สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี ๒๕๖๔ ภายใต้ชื่องาน ตลาดสดยุติธรรม ฯ

17 มี.ค. 2564 อ่าน [9]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์