สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13796 ยอดเข้าชม

จดทะเบียนธุรกิจ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=36

5 ก.พ. 2564 95

อ่านเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สามารถดาน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=7

5 ก.พ. 2564 91

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางศิริพร  สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย   นางกัณทิมา นวลศรี10

5 ก.พ. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯลงพื้นที่ตลาดนัดสี่แยกน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ ๖   ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขท้องที่ ที่ทำการปกครองท้องที่10

5 ก.พ. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯลงพื้นที่ตลาดนัดกองบิน ๒ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ ๖   ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ที่ทำการปกครองท้องที่10

4 ก.พ. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม