สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13953 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการจำหน่ายสินค้าของร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔  นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางกัณทิมา นวลศรี10

5 มี.ค. 2564 10

อ่านเพิ่มเติม
การบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล และช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางพัชรีภรณ์ สร้อยทอง   ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี 10

4 มี.ค. 2564 8

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมตลาดขยะรีไซเคิลตามโครงการบริหารจัดการขยะรักษาสิ่งแวดล้อม

 วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางนิภาภรณ์  เรณูหอม10

4 มี.ค. 2564 11

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมพิธี “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”

      วันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔  นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด10

2 มี.ค. 2564

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันพืชปาล์ม จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  นางกัณทิมา นวลศรี10

24 ก.พ. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม