สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13978 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

      วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย  นางกัณทิมา10

18 มี.ค. 2564 4

อ่านเพิ่มเติม
การบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล และช่องทางการตลาดให้แก่กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางพัชรีภรณ์ สร้อยทอง  ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

18 มี.ค. 2564 6

อ่านเพิ่มเติม
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม" ในพื้นที่ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

      วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี 10

17 มี.ค. 2564 8

อ่านเพิ่มเติม