สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13968 ยอดเข้าชม

การประชุมชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมภายใน GI กระท้อนตะลุง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี  จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบควบคุมภายใน GI กระท้อนตะลุงและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างรายได้   ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า10

28 พ.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามการจำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายนางกัณทิมา นวลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

21 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯระลอก ๓ลงพื้นที่ตลาดธารา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ลงพื้นที่ตลาดธารา อำเภอท่าวุ้ง  จังหวัดลพบุรี10

18 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯระลอก ๓ลงพื้นที่ตลาดเสาธง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตลาดเสาธง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา10

12 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายนางกัณทิมา นวลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

12 พ.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ส่งเสริมช่องทางการตลาดรูปแบบ Offline และ Online สินค้ากระท้อนหวาน จังหวัดลพบุรี

     วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย   10

11 พ.ค. 2564 3

อ่านเพิ่มเติม