สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13914 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ร้านพี่อ้อย ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

      วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายนางกัณทิมา นวลศรี10

18 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหาสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ฯระลอก ๓ ลงพื้นที่ตลาดนัดแม่บุญชง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ในฐานะคณะทำงานชุดที่ ๖พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก ลงพื้นที่ตลาดนัดแม่บุญชง อำเภอท่าวุ้ง10

17 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม