สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13789 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการจำหน่ายสินค้า จังหวัดลพบุรี

     วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายนางกัณทิมา นวลศรี10

29 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด)ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี 10

29 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

29 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

      วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางวรรณภรณ์  เกตุทัต  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๔10

25 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแรงงานต่างด้าวของจังหวัดลพบุรี

      วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ  พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางกัณทิมา นวลศรี10

24 มิ.ย. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม