สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13794 ยอดเข้าชม

การประชุมแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 10

15 ก.ค. 2564 1

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานชุดที่ ๖ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯ ลงพื้นที่ตรวจห้างไทวัสดุ และร้าน 7-ELEVEN ต.กกโก อ.เมืองล

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย10

14 ก.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางกัณทิมา นวลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

12 ก.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาในนามผู้แทนกระทรวงฯเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา ในนามผู้แทนกระทรวงพาณิชย์เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ10

11 ก.ค. 2564 31

อ่านเพิ่มเติม