สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13975 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า จังหวัดลพบุรี

      วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  นางกัณทิมา10

29 ก.ค. 2564 2

อ่านเพิ่มเติม