สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13801 ยอดเข้าชม

"สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี2561 ประจำเดือนเมษายน"

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี256110

25 เม.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
"ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอท่าวุ้ง"

วันที่ 17 - 20 เมษายน 2561  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ จังหวัดลพบุรี10

25 เม.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
'ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561"

นายประธาน  นรรัตน์  พาณิชย์จังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2561 บริเวณตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

11 เม.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
"ออกพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ซื้อ ไม่ขาย" ไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา"

วันที่  11 เมษายน 2561   เวลา 9.30 น.  นายสรายุทธ์  ศรีวิลัย ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน10

11 เม.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
"ออกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เขตอำเภอเมืองและอำเภอโคกสำโรง"

วันที่ 11  เมษายน  2561 เวลา 9.30น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีจัดส่งเจ้าหน้า ออกตรวจสอบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ และรับฟังปัญหาต่างๆ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอโคกสำโรง

11 เม.ย. 2561 1

อ่านเพิ่มเติม