สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13928 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา IP FAIR 2018 IP: POWERING CHANGE พลังขับเคลื่อนนวัตกรรมเปลี่ยนโลก”

            วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เรื่อง GI10

10 ก.ค. 2561 2

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมคณะออกตรวจบริเวณการจัดงาน เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี”

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี10

10 ก.ค. 2561 14

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบ สต๊อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ฯ จังหวัดลพบุรี”

           วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบ  สต๊อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2560/6110

10 ก.ค. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์ส่งเจ้าหน้าที่ร่วม บรรยายการจัดการ การตลาดสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดลพบุรี”

 วันที่ 2-4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การจัดการตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการกลุ่ม ให้กับเกษตรกรในพื้นที่10

10 ก.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม