สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13943 ยอดเข้าชม

“สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9”

            วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นางสุณีย์  มูลมณี ผอ.กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังทางศาสนา10

2 ส.ค. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
" ผอ.กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบชุดจำหน่ายไทยธรรมและชุดสังฆทาน "

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายเอกวุฒิ ชุมวรฐายี ผอ.กลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบชุดจำหน่ายไทยธรรมและชุดสังฆทาน10

26 ก.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
"พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์"

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์10

26 ก.ค. 2561 12

อ่านเพิ่มเติม
"กิจกรรมพาผู้ประกอบการตลาดต้องชม ฅ.โคกตูมเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษา ดูงานการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้"

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานฯ จัดกิจกรรมพาผู้ประกอบการตลาดต้องชม ฅ.โคกตูมเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและศึกษา  ดูงานการเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์10

26 ก.ค. 2561 19

อ่านเพิ่มเติม