สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13955 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ" รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

วันที่ 14 ส.ค. 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นโชห่วยมืออาชีพ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1410

20 ส.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม
“สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดอบรมหลักสูตรยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สู่การเป็นมืออาชีพ จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 3”

                 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดอบรมหลักสูตรยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ10

14 ส.ค. 2561 17

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ปกครองและคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมตามการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 10 ส.ค.61 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่จากองค์การคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ปกครองและคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจโรงงานอุตสาหกรรมตามการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่10

10 ส.ค. 2561 7

อ่านเพิ่มเติม