สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13961 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ส่งมอบเครื่องสับมันสำปะหลังให้กับวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ส่งมอบเครื่องสับมันสำปะหลังให้กับวิสาหกิจชุมชน จำนวน10

24 ส.ค. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน "อาหารปลอดภัยและสินค้าเด่นจังหวัดอำนาจเจริญ"

วันที่ 23 สิงหาคม 2561  เวลา 18.00 น.นายปรธาน  นรรัตน์  พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าท่10

24 ส.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
“Biz Club ลพบุรี เชื่อมโยงตลาดกับBiz Club อำนาจเจริญ ในกิจกรรมจับคู่เชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและ ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอำนาจเจริญ "

“Biz Club ลพบุรี เชื่อมโยงตลาดกับBiz Club อำนาจเจริญ ในกิจกรรมจับคู่เชื่อมโยงตลาดข้าวหอมมะลิและ ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอำนาจเจริญ  ”   10

24 ส.ค. 2561 6

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างหมู่บ้านอินทรีย์และการจำหน่าย ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ (Organic Village) ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงสินค้าระหว่างหมู่บ้านอินทรีย์และการจำหน่าย ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ (Organic Village) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16 –10

20 ส.ค. 2561 4

อ่านเพิ่มเติม