สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13972 ยอดเข้าชม

การสัมมนา “การยกระดับ Farm outlet สู่ธุรกิจที่ยั่งยืนในยุค 4.0”

 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี นำผู้ประกอบการศูนย์ Farm Outlet จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมสัมมนา“การยกระดับ Farm outlet สู่ธุรกิจที่ยั่งยืนในยุค 4.0”10

25 ก.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
เข้าร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ

วันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี นำผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ราย10

25 ก.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ งาน “Food Fair 2018” มหกรรมเทศกาลของกินจังหวัดลพบุรี

 วันที่ 23 กันยายน 2561 โดยมีนายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  นายภาคภูมิ  สวัสดิ์พูน10

24 ก.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง 17 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562

 วันที่ 17 กันยายน 2561 พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่10

18 ก.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าว ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี

  วันที่ 12 กันยายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี มอบหมายคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดลพบุรี มอบหมายพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการตรวจสอบการนำข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม10

18 ก.ย. 2561 8

อ่านเพิ่มเติม