สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13802 ยอดเข้าชม

พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารในกิจกรรมตลาดประชารัฐ Modern Trade

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตลาดประชารัฐ10

4 ต.ค. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ระดับดีเด่น (กลุ่มที่ 3) ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

พาณิชย์จังหวัดลพบุรี รับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ระดับดีเด่น (กลุ่มที่ 3) ด้านการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง วันที่ 26 กันยายน 256110

26 ก.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดลพบุรี 2561 ณ วัดอัมพุมัญญาราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดลพบุรี 2561   ณ วัดอัมพุมัญญาราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์  วันที่10

25 ก.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
การสัมมนา “การยกระดับ Farm outlet สู่ธุรกิจที่ยั่งยืนในยุค 4.0”

 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี นำผู้ประกอบการศูนย์ Farm Outlet จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมสัมมนา“การยกระดับ Farm outlet สู่ธุรกิจที่ยั่งยืนในยุค 4.0”10

25 ก.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม
เข้าร่วมการสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายและส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าชุมชนภายใต้โครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐฯ

วันที่ 25 กันยายน 2561 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี นำผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ราย10

25 ก.ย. 2561 5

อ่านเพิ่มเติม
เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ งาน “Food Fair 2018” มหกรรมเทศกาลของกินจังหวัดลพบุรี

 วันที่ 23 กันยายน 2561 โดยมีนายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  นายภาคภูมิ  สวัสดิ์พูน10

24 ก.ย. 2561 3

อ่านเพิ่มเติม