สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13915 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”

“พาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่    ณ วัดโพธิ์งาม ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”         วันที่ 26 มีนาคม10

27 มี.ค. 2562 22

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวฯ ระดับจังหวัด ดำเนินการตรวจสอบการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2561/62 ครั้งที่ 5”

 วันที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบสต็อกข้าวฯ ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจสอบสต็อกของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2561/6210

27 มี.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์ฯพร้อมด้วยคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าว ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี มอบหมายพาณิชย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการตรวจสอบการนำข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของสถานที่ปลายทาง ณ บมจ.เบทาโกร10

21 มี.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์ฯได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่ายปุ๋ยเคมีในจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ยเคมีปรับลดราคาจำหน่ายราคาปุ๋ยเคมีในราคากระสอบละ 30 - 50 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี10

21 มี.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพัฒนาสินค้าเกษตร สู่เกษตรนวัตกรรม ผลักเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจระดับโลก!!! สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย10

18 มี.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรีจัดประชุมเชื่อมโยงสินค้ามันเส้นสะอาด เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตมันเส้นในจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  จัดประชุมเชื่อมโยงสินค้ามันเส้นสะอาดระหว่างวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับเครื่องสับมันสำปะหลังขนาดเล็กกับผู้ประกอบการรับซื้อมันเส้นสะอาดและโรงงานผลิตเอทานอลของจังหวัดลพบุรี   เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตมันเส้น ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

15 มี.ค. 2562 92

อ่านเพิ่มเติม