สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13949 ยอดเข้าชม

พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย”บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลพบุรี

      วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน   “วันนัดพบผู้ประกอบการร้านโชห่วย”10

16 พ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสินค้าในห้องเย็นตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสินค้าในห้องเย็น ตามพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558  10

16 พ.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี10

16 พ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน    10

10 พ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

             วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.20 น.นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี10

10 พ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี10

10 พ.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม