สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13791 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน    10

10 พ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

             วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.20 น.นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี10

10 พ.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี10

10 พ.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
“ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562”

 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี10

10 พ.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม