สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13963 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการจัดเก็บ ตัวอย่างข้าวสารในสต็อกรัฐบาล

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการจัดเก็บตัวอย่างข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่ยังไม่สามารถนำออกมาระบายได้ ณ คลังสินค้า หจก.กิจเจริญทรัพย์  หลัง10

18 มิ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
นายกีรติ รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการฯของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายกีรติ  รัชโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี   เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาล/กระทรวงพาณิชย์10

17 มิ.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
คณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กระท้อนตะลุง”ร่วมกันตรวจประเมินผู้ผลิต/ผู้ประกอบการกระท้อน ที่สมัครขอใช้เครื่องหมาย GI

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะทำงานควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กระท้อนตะลุง” พร้อมที่ปรึกษาจากมหาลัยราชมงคลธัญบุรี ลงพื้นที่ตำบลตะลุง และตำบลงิ้วราย เพื่อร่วมกันตรวจประเมินผู้ผลิต/ผู้ประกอบการกระท้อน10

10 มิ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนใบหม่อนฟาร์ม อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ผู้ผลิตจิ้งหรีดทอดกรอบ

 วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน   พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนใบหม่อนฟาร์ม10

7 มิ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตลาดสด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

  วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตลาดสด10

7 มิ.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม