สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13788 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมพิธีเปิดการจัดงาน ตลาดประชารัฐจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00น. นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน “ตลาดประชารัฐจังหวัดลพบุรี”10

5 ส.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
“ประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี”

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30 น. นายประธาน นรรัตน์  พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน10

2 ส.ค. 2562 12

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมเสวนาขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดลพบุรี”

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี   เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาขับเคลื่อนสินค้าเกษตรอินทรีย์จังหวัดลพบุรี พร้อมเสนอแนะแนวทาง  การเขื่อมโยงตลาด 10

2 ส.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าและผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ ตามโครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1/2562”

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน  ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสินค้าและผู้ประกอบการร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการส่งเสริมการตลาด การบริโภคอาหารปลอดภัย ครั้งที่ 1/256210

2 ส.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรีส่งเจ้าหน้าที่ต้อนรับพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์และเกษตรกรเพื่อเชื่อมโยงการค้าและส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ”

วันที่ 26 ก.ค.62 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ลงพื้นที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะศึกษาดูงาน ที่เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์และเกษตรกร10

30 ก.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม