สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13952 ยอดเข้าชม

“ประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) การจดทะเบียนลิขสิทธิ์ และการจดสิทธิบัตร”

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายประธาน นรรัตน์ มอบหมายให้ นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน10

29 ส.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี จำหน่ายลองกอง เงาะ จากเกษตรกรภาคใต้”

วันที่ 29 สิงหาคม 2562  นายประธาน  นรรัตน์ พาณิชย์ลพบุรี พาณิชย์จังหวัดลพบุรี  จำหน่ายลองกอง เงาะ10

29 ส.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
“การสัมมนา หมัดเด็ดการแข่งขัน ที่ผู้ประกอบการต้องรู้ "

วันที่ 28 ส.ค.62  เวลา 09.00 น. นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน 10

29 ส.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
“เข้าร่วมฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise)จังหวัดลพบุรี”

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมฝึกการซักซ้อมแผน เฝ้าระวัง10

21 ส.ค. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม