สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13965 ยอดเข้าชม

“ประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

     วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง10

15 ต.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
“สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา8.30 น. นายสุปกิต  โพธ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี10

15 ต.ค. 2562 11

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโต กินบุฟเฟต์ มื้อกลาง

      วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี     นำหัวหน้าส่วนราชการ10

8 ต.ค. 2562 11

อ่านเพิ่มเติม
“การตรวจสอบบริษัท ชาลิน เนเจอร์ แคร์ (ประเทศไทย) เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรว

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น. นายประธาน  นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน10

2 ต.ค. 2562 13

อ่านเพิ่มเติม
“จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคีรีนาครัตนาราม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดลพบุรี 2562”

  วันที่่ 25  กันยายน 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่  ณ  วัดคีรีนาครัตนาราม10

25 ก.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม