สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13795 ยอดเข้าชม

พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโต กินบุฟเฟต์ มื้อกลาง

      วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี     นำหัวหน้าส่วนราชการ10

8 ต.ค. 2562 11

อ่านเพิ่มเติม
“การตรวจสอบบริษัท ชาลิน เนเจอร์ แคร์ (ประเทศไทย) เพื่อพิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรว

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00น. นายประธาน  นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน10

2 ต.ค. 2562 13

อ่านเพิ่มเติม
“จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดคีรีนาครัตนาราม อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดลพบุรี 2562”

  วันที่่ 25  กันยายน 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่  ณ  วัดคีรีนาครัตนาราม10

25 ก.ย. 2562 3

อ่านเพิ่มเติม
“เปิดงาน Big C Food Fair 2019 เทศกาลสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน”

วันที่ 22 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

25 ก.ย. 2562 17

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ต้องช็อป ชิม @ต้องชม แฟร์ 2019 ครั้งที่ 2”

 วันที่ 21 กันยายน 2562 นายสุชาติ สินรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน  ในพิธีเปิดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเด่นรวมสุดยอดตลาดต้องชมและสินค้าเด่น   ภาคกลาง 17 จังหวัด10

25 ก.ย. 2562 9

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3 /2562

 วันที่ 20 กันยายน 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลพบุรี10

25 ก.ย. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม