สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13799 ยอดเข้าชม

“ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บริษัท ธนโชคปาล์ม จำกัด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให

     วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ณ บริษัท ธนโชคปาล์ม10

15 ต.ค. 2562 13

อ่านเพิ่มเติม
“ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีร้านขายของชำไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำหน่ายราคาแพง”

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีร้านขายของชำไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจำหน่ายราคาแพง ร่วมกับ10

15 ต.ค. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
“ประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

     วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง10

15 ต.ค. 2562 2

อ่านเพิ่มเติม
“สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา8.30 น. นายสุปกิต  โพธ์ประภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   นำรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี10

15 ต.ค. 2562 11

อ่านเพิ่มเติม