สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13929 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562”

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี   พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมเป็นเกียรติในงาน  ประชุมใหญ่สามัญ 10

21 พ.ย. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม
“ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ อำเภอชัยบาดาล และ อำเภอสระโบสถ์”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี  มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมตรวจสอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้าและห้องเย็น ณ10

14 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมหารือพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ/งานสำคัญ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี      มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

13 พ.ย. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโต กินบุฟเฟต์ มื้อกลางวันตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในจังหวัดลพบุรี หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน10

12 พ.ย. 2562 6

อ่านเพิ่มเติม