สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13945 ยอดเข้าชม

พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าในงานฤดูหนาว

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลพบุรี  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าในงานฤดูหนาว10

4 ธ.ค. 2562 10

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมหิ้วปิ่นโต กินบุฟเฟต์ มื้อกลางวัน

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของจังหวัดลพบุรี หิ้วปิ่นโตมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน10

3 ธ.ค. 2562 14

อ่านเพิ่มเติม
“กิจกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย"

           วันที่ 27  พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562  นายประธาน นรรัตน์10

2 ธ.ค. 2562 8

อ่านเพิ่มเติม
“การประชุมหารือการดำเนินการประกันรายได้สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์”

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการประกันรายได้สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 10

2 ธ.ค. 2562 4

อ่านเพิ่มเติม
“กิจกรรมการจัดการความรู้ในหัวข้อ “การใช้งานระบบรายงานลงเวลาทำงาน” (Finger Scan) และระบบรายงานการลา

วันที่  29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรม10

29 พ.ย. 2562 5

อ่านเพิ่มเติม