สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13974 ยอดเข้าชม

“สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี10

20 ม.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
“ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเครื่องแต่งกายชุดไทย”

      วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

17 ม.ค. 2563 10

อ่านเพิ่มเติม
“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการ สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี10

17 ม.ค. 2563 12

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมหิ้วปิ่นโต กินบุฟเฟต์ มื้อกลางวัน

วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี       นำหัวหน้าส่วนราชการ10

14 ม.ค. 2563 14

อ่านเพิ่มเติม