สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13980 ยอดเข้าชม

“ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลตุรษจีน ปี 2563 ”

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 9.30 .น  นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

23 ม.ค. 2563 7

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี"

วันที่ 22  สิงหาคม 2562 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน   ในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ 10

23 ม.ค. 2563 18

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมหิ้วปิ่นโต กินบุฟเฟต์ มื้อกลางวัน

      วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี    นำหัวหน้าส่วนราชการ10

22 ม.ค. 2563 37

อ่านเพิ่มเติม