สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13913 ยอดเข้าชม

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกับพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคกลาง 17 จังหวัด

   วันที่ 4 -5  กุมภาพันธ์ 2563 นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี10

5 ก.พ. 2563 4

อ่านเพิ่มเติม
“การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี10

29 ม.ค. 2563 16

อ่านเพิ่มเติม