สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13983 ยอดเข้าชม

“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมมอบไข่ไก่ให้เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 13 เมษายน 2563  นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  รับมอบไข่ไก่ จำนวน 252,00010

13 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
“คณะทำงานชุดที่ 6 ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯ จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรี"

วันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ 6 ประกอบด้วยที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด10

13 เม.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
“คณะทำงานชุดที่ 6 ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาด ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบตลาดนัดพลร่มป่าหวาย อำเภอเมืองลพบุรี”

วันที่ 12 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ 6 ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด10

13 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านจุดตรวจ จุดสกัดพื้นที่อำเภอชัยบาดาล และอำเภอเมืองลพบุรี”

วันที่ 12 เมษายน 2563 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านจุดตรวจ จุดสกัดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง10

13 เม.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
“คณะทำงานชุดที่6 ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯ จังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ อ.บ้านหมี่

วันที่ 10 เมษายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ 6 ประกอบด้วย ที่ทำการปกครองอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด10

13 เม.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม