สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13964 ยอดเข้าชม

คณะทำงานชุดที่ 6 ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดฯลงพื้นที่ตรวจสอบห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาลพบุรี

วันที่ 24 เมษายน 2563 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะทำงานคณะที่ 6 ประกอบด้วย 10

27 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
“การตรวจรับหน้ากากอนามัยของจังหวัดลพบุรี”

      วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายประธาน นรรัตน์10

24 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
“ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี”

วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรีมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์10

23 เม.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม