สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13919 ยอดเข้าชม

“กิจกรรมแบ่งปันธารน้ำใจผ่านตู้ปันสุขจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมแบ่งปันธารน้ำใจ โดยนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปเติมใส่ตู้ปันสุขของจังหวัดลพบุรี  ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 10

15 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตรวจถนนคนเดินในเขตพื้นที่จ.ลพบุรีตามมาตรการป้องกันโควิด-19 และป้องกันการกักตุนสินค้า

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย 10

14 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
การตรวจรับหน้ากากอนามัยของจังหวัดลพบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

13 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วย 10

13 พ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตรวจตลาดสดในเขตพื้นที่จ.ลพบุรี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายประธาน  นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นายสรายุทธ์  ศรีวิลัย10

13 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม