สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13934 ยอดเข้าชม

"ประสานสถาบันเกษตรกรเพื่อร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าและการจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด ”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ประสานสถาบันเกษตรกร เพื่อร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าและการจัดทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าระหว่างจังหวัด10

27 พ.ค. 2563 5

อ่านเพิ่มเติม
“ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยของจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย ณ10

27 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
“การตรวจรับหน้ากากอนามัยของจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

27 พ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมมอบไข่ไก่ ข้าวสาร และน้ำดื่ม”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี   10

26 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม