สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13787 ยอดเข้าชม

“การตรวจรับหน้ากากอนามัยของจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

27 พ.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมมอบไข่ไก่ ข้าวสาร และน้ำดื่ม”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี   10

26 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
“การตรวจรับหน้ากากอนามัยของจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

15 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
“พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมมอบไข่ไก่ ข้าวสาร และน้ำดื่ม”

   วันที่ 15 พฤษภาคม  2563 นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร10

15 พ.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม