สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13967 ยอดเข้าชม

“การตรวจรับหน้ากากอนามัยของจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

16 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 2 อำเภอลำสนธิ

วันที่ 11-13 มิถุนายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมตาม โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot10

16 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
“การตรวจรับหน้ากากอนามัยของจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

16 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
โครงการ "พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4" ครั้งที่ 3 อำเภอสระโบสถ์

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมาย นางกัณฑิมา นวลศรีผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

16 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
“การตรวจรับหน้ากากอนามัยของจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

16 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม