สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13979 ยอดเข้าชม

โครงการ “พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน Lot 4” ครั้งที่ 5 อำเภอโคกสำโรง

วันที่ 22 -24  มิถุนายน 2563 นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมตาม   10

29 มิ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม