สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13923 ยอดเข้าชม

“งาน เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนเทพสตรีจังหวัดลพบุรี Monkey Street Show” ปี 2563

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดลพบุรี10

13 ก.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สมัครเข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 3 (IDEA LAB 3)”

ขอเชิญผู้ประกอบการจากทุกภูมิภาคในกลุ่มสินค้า? เกษตรแปรรูปและอาหาร สุขภาพและความงาม ไลฟ์สไตล์และหัตถกรรม สมัครเข้าร่วม “โครงการบ่มเพาะแบรนด์ไทย รุ่นที่ 3 (IDEA LAB10

3 ก.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
ตราสัญลักษณ์ T Mark เครื่องหมายแห่งคุณภาพ

ตราสัญลักษณ์ T Mark เครื่องหมายแห่งคุณภาพ ที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกสรรสินค้าและบริการ ว่าธุรกิจของผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ T Mark นี้ มีคุณสมบัติครบถ้วน10

3 ก.ค. 2563 6

อ่านเพิ่มเติม
“การตรวจรับหน้ากากอนามัยของจังหวัดลพบุรี”

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี 10

29 มิ.ย. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม