สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13798 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข ฯ ณ อำเภอท่าวุ้ง

 วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ10

28 ส.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๔ -๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี 10

26 ส.ค. 2563 2

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ฯจัดอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดออฟไลน์และออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการจ.ลพบุรี

วันที่ ๑๘ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดกิจกรรมอบรมเชิงวิชาการ และเชิงปฏิบัติการ10

25 ส.ค. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
“มอบป้ายตราสัญลักษณ์ตลาดสดติดดาว จังหวัดลพบุรี”

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายประธาน นรรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า มอบป้ายตราสัญลักษณ์ตลาดสดติดดาว   ในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในและเกียรติบัตรรับรองตลาดสดติดดาว10

25 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
“ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี”

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ออกตรวจสอบสถานการณ์   การจำหน่ายหน้ากากอนามัยในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการ มีการนำหน้ากากอนามัยทางการแพทย์มาจำหน่ายในร้าน ปริมาณมีเพียงพอ 10

25 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
“สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ณ วัดศิริมงคล อำเภอโคกสำโรง

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายวชิระ  เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดศิริมงคล 10

25 ส.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม