สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13982 ยอดเข้าชม

“การประชุมจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการของสมาชิก Biz Club จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีประชุมร่วมกับ นาย10

8 ต.ค. 2563 82

อ่านเพิ่มเติม
“การประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลให้แก่กลุ่มเกษตรกร” อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่  ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสรายุทธ์ ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน10

8 ต.ค. 2563 25

อ่านเพิ่มเติม
“เตรียมแผนส่งเสริมและพัฒนาตลาดต้องชม” ตลาดวิถีชุมชน ฅ โคกตูม

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตลาดต้องชม ตลาดวิถีชุมชน ฅ โคกตูม10

7 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
“ร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลให้แก่กลุ่มเกษตรกร” อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุณีย์ มูลมณี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษและนายสรายุทธ์ 10

7 ต.ค. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงและการเต้นฯ ของเครือข่ายBiz clubลพบุรี

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประธาน นรรัตน์  พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

28 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม