สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13780 ยอดเข้าชม

“ร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคลให้แก่กลุ่มเกษตรกร” อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

วันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุณีย์ มูลมณี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษและนายสรายุทธ์ 10

7 ต.ค. 2563 31

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดการแข่งขันการประกวดร้องเพลงและการเต้นฯ ของเครือข่ายBiz clubลพบุรี

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายประธาน นรรัตน์  พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

28 ก.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายวชิระ  เกตุพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ10

21 ก.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม