สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13940 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตลาดต้องชมตลาดวิถีชุมชน ฅ โคกตูม อำเภอโคกตูม จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวชิระ เกตุพันธ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  นางศิริพร สัจจาคุณ10

26 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5)

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น.นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา10

26 ต.ค. 2563

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการตลาดต้องชม ตลาดปลาชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการ  ตลาดต้องชม ตลาดปลาชัยบาดาล10

26 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม