สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13948 ยอดเข้าชม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และ ผู้อำนวยการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร10

27 ต.ค. 2563 39

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดข้าว ปีการผลิต10

27 ต.ค. 2563 43

อ่านเพิ่มเติม
การประชุมข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี 10

26 ต.ค. 2563 63

อ่านเพิ่มเติม