สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13790 ยอดเข้าชม

การประชุมข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี 10

26 ต.ค. 2563 63

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ตลาดต้องชมตลาดวิถีชุมชน ฅ โคกตูม อำเภอโคกตูม จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวชิระ เกตุพันธ์ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  นางศิริพร สัจจาคุณ10

26 ต.ค. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม