สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี

Office of Provincial Commercial Affairs Lopburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

13909 ยอดเข้าชม

การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๔

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

12 พ.ย. 2563 47

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมรับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๐๐ น นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี 10

11 พ.ย. 2563 48

อ่านเพิ่มเติม
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม" อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี10

11 พ.ย. 2563 26

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาดข้าว จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางกัณทิมา นวลศรี ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า10

11 พ.ย. 2563 3

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์ลพบุรีเยี่ยมชมการจัดงาน “ตลาดพาณิชย์ลพบุรี @ เทพสตรี”

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางนิภาภรณ์  เรณูหอม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด10

10 พ.ย. 2563 58

อ่านเพิ่มเติม
ลงพื้นที่หมู่บ้านอินทรีย์บ้านท่าปลวกสูง จังหวัดลพบุรี

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางศิริพร สัจจาคุณ พาณิชย์จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย  นางนิภาภรณ์ เรณูหอม10

9 พ.ย. 2563 1

อ่านเพิ่มเติม